Webinarium

Czy autonomia terytorialna była dobrym rozwiązaniem dla Śląska.

Polski Ośrodek Spoleczno-Kulturalny w Dublinie oraz Forum Polonia zapraszają na webinarium, w którym, wspólnie z prof. UŚ Małgorzatą Myśliwiec, zastanowimy się nad tym, czy autonomia terytorialna w okresie międzywojennym była dobrym rozwiązaniem dla Śląska.

Temat szczególnie na czasie ze względu na przypadającą właśnie 100. rocznicę III powstania śląskiego. Powstania, które wielu śląskich autochtonów traktuje do dziś jako wojnę domową, a które doprowadziło do przyłączenia części ziem śląskich do odradzającej się wówczas Polski oraz utworzenia autonomicznego województwa śląskiego.


Zapraszamy w piątek, 28/05, godzina 18:00.

Link do spotkania: https://www.facebook.com/poskdublin/posts/10157793907721852

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

Drodzy członkowie i miłośnicy POSK,
Szanowni Państwo,

Już po raz drugi w czasie pandemii covidowej wkraczamy w miesiąc maj i święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku będzie to 230 rocznica tego wiekopomnego wydarzenia, gdy w trakcie prac Sejmu Czteroletniego król Stanisław August Poniatowski zaproponował ustawę, która przyjęta przez Sejm, stała się pierwszą tego rodzaju w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną spisaną ustawą zasadniczą.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła też znacząco demokrację szlachecką, zrównała w prawach politycznych mieszczan i szlachtę a chłopom zapewniła ochronę państwa.

Konstytucja 3 maja stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a rocznica jej uchwalenia zawsze była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r. ustanowił dzień trzeciego maja „jako uroczyste święto po wieczne czasy”.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej i tego samego dnia obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Żyjąc nadzieją, że pandemia wkrótce wygaśnie, śpiewajmy radośnie

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!!

A jako że rok 2021 ogłoszony został również Rokiem Cypriana Kamila Norwida, zacytujmy fragment wiersza, gdzie Poeta, wpisując się w najbardziej żywotne sprawy narodu polskiego, wzywa Polskę i całą ludzkość do wspólnego solidarnego wysiłku na rzecz budowy lepszego świata:

JESZCZE SŁOWO (Czyniącym pokój przypisane)

Wolni ludzie! tworzyć czas!
Step Ludzkości czeka na plan nowy,
I granitu nie brak w sercu mas,
Kształtów nie brak, rąk nie brak – głów nie brak,
Niechże raz już gmach nowy,
Nie okruszyn starych nowy żebrak,
Lecz gmach nowy wstanie... dość jest nas!

1848 (Fragment)

Wielkanoc 2021

Drodzy Członkowie i Sympatycy POSK,

W Wielkanoc Roku Norwidowskiego sięgnijmy po Norwida i razem z Poetą przeżyjmy moment zmartwychwstania:

Aż na trzeci dzień rano
Zadrżał kamień na grobie
I grzmot wielki słyszano,
I Bóg w żywej osobie
Wstał z chorągwią rozwianą,
Wstał w jasności słonecznej,
Od wszystkiego bezpieczny,
I przebite wzniósł dłonie,
I podarte wzniósł skronie,
I bok dzidą przeszyty.
I szedł w górę, w błękity...

„Częstochowskie wiersze”, 1851, Fragment, C. K. Norwid


I niech obraz Chrystusa wstępującego w niebo rozweseli dusze nasze.


MIŁYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

WESOŁEGO ALLELUJA!