Coroczne koledowanie na Trzech Kroli w POSKu

Sobota, 8 stycznia godzina 18.00

Pierwszy raz w Nowym Roku spotykamy się w sobotę 8 stycznia o godz. 18.00 na wieczorze
śpiewania kolęd i pastorałek.

Nie zapominajmy tej pięknej polskiej tradycji i wszyscy przybieżmy do Polskiego Domu w roli kolędników!!!