Aktywne poszukiwanie pracy - pierwszego z serii spotkań o poszukiwaniu

5 Marca 2011, 14.00 - 17.00

Poszukujący pracy stawiają na działanie i rozwój: spotkanie 5 marca w POSK

Aktywne poszukiwanie pracy i sposoby radzenia sobie z rozmaitymi problemami związanymi z bezrobociem będą tematami pierwszego z serii spotkań pod hasłem „Ciągłe ulepszanie samego siebie”, które odbędzie się 5 marca w POSK w Dublinie o godzinie 14.00. Wydział Konsularny Ambasady w Dublinie zachęca do udziału w tym ciekawym projekcie.

Sama idea narodziła się na forum „Pomoc Bezrobotnym”, które zaistniało w sierpniu 2010 r. w społeczności Facebook. Grupa dzieli się wszelkimi informacjami przydatnymi w szukaniu pracy, pozyskiwaniu nowych umiejętności i kwalifikacji. Pomysł zdobył już popularność on line, zaś spotkanie 5 marca w POSK ma być pierwszym, podczas którego na tematy pracy, bezrobocia i szkoleń będzie można podyskutować osobiście i skorzystać z porad ekspertów.Plan spotkania 5.03.2011, 14.00-17.00, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Dublin
14.00-14.10 – Otwarcie spotkania
14.10-14.14 – Prezentacja Forum Pomoc Bezrobotnym – Marcin Czechowicz (uczestnik forum „Pomoc Bezrobotnym”)
14.15-14.45 – Ciągłe ulepszanie samego siebie (prezentacja kursu, przedstawienie wybranych narzędzi pomocnych w poszukiwaniu pracy) – Jacek Łacina (założyciel forum „Pomoc Bezrobotnym”)
14.45-15.00 – Techniki zapamiętywania – Artur Banaszkiewicz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania)
15.00-15.15 – Przerwa
15.15-16.00 - Wykłady zaproszonych gości
16.00 – 17.00 – Wymiana doświadczeń i dyskusja z uczestnikami


W spotkaniu w POSK mogą wziąć udział osoby:

  • poszukujące pracy
  • bezrobotne
  • planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej
  • planujące dalsze kształcenie.


Uczestnicy bezpłatnych warsztatów powinni mieć pomiędzy 18 a 60 lat.
Chęć uczestnictwa w zajęciach można zgłosić wysyłając e-mail na adres: PomocBezrobotnym@gmail.com lub deklarując swój udział na forum Facebook (wydarzenie BEZPŁATNE WARSZTATY forum „POMOC BEZROBOTNYM W POSK’u”).