Kobieta Kreatywna - Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 Marca 2012 od godziny 16.00

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy do udziału wszystkie kreatywne kobiety,które chcą zaprezentować swoją twórczość oraz promować swój biznes.

Warunki uczestnictwa:
Wystawa
max. 3 prace ( dowolna technika, dowolny format)
Muzyka
max. 3 utwory
Poezja
max. 3 wiersze (prezentowane przez autorki)
Artystki prosimy o podanie swojego profilu w skróconej formie,
rodzaj/technika twórczości oraz tytuły prac/pioesenek/wierszy.
Biznes
Proszę o podanie rodzaju prowadzonej działalności i charakteru prezentacji/promocjiZaznaczamy,że udział w prezentacji mogą wziąć tylko kobiety, natomiast Dzień Otwarty będzie dla wszystkich.

Nie pobieramy opłat.

Prosimy nadsyłać zgłoszenia do 4 marca 2012.