Szkolenie Liderskie w Irlandii

Rozpoczyna się rekrutacja na Szkolenie Liderskie w Irlandii
Efektywna współpraca z partnerami irlandzkimi

Masz pasje do działania? Angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie?
Chcesz wzmocnić swoje kompetencje liderskie? Chcesz się dowiedzieć jak efektywniej
współpracować z instytucjami i organizacjami irlandzkimi?

Weź udział w Szkoleniu Liderskim w Irlandii!!!
Dublin, 18 – 21 października 2012

Złóż aplikację do 30 września!

Szkolenie Liderskie w Irlandii jest adresowane do osób mieszkających w Irlandii, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polski, Polonii i jej integracji ze społeczeństwem Irlandii, odpowiadają na wyzwania stojące przed tutejszą Polonią i budują pozytywny wizerunek naszej mniejszości. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych.

O programie
Program szkolenia jest zaprojektowany tak, by umożliwić uczestnikom lepsze zrozumienie działania struktur irlandzkich i nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami irlandzkimi. Podczas wizyt studyjnych w instytucjach rządowych i samorządowych, wykładów oraz spotkań z politykami, działaczami irlandzkich organizacji społecznych przybliżone zostaną także metody i narzędzia prowadzenia działań lobbingowych i efektywnej współpracy z lokalnymi partnerami. Ważną częścią szkolenia będą warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Poruszone zostaną też zagadnienia związane z budowaniem wizerunku Polonii w Irlandii poprzez współpracę z irlndzkimi mediami.

Rekrutacja na szkolenie
Aby wziąć udział w szkoleniu do 30 września należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na www.forumpolonia.org/SzkolenieLiderskie.
Dzięki wsparciu finasowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Szkolenie Liderskie w Irlandii jest organizowane przez Forum Polonia, Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach Programu Szkoła Liderów Polonijnych oraz Ambasadę RP w Dublinie.
Z ramienia FP koordynują je absolwenci I Szkoły Liderów Polonijnych.

Wiecej informacji:
http://www.dublin.polemb.net/?document=821
http://szkola-liderow.pl/szkolenie_liderskie_w_irlandii.php
http://forumpolonia.org/rozpoczyna-sie-rekrutacja-na-szkolenie-liderskie-w-irlandii/