Biuletyn Domu Polskiego - marzec 2014 r.

Biuletyn Domu Polskiego
nr 1/2014, marzec 2014 r.


Zbieramy środki na remont dolnej kondygnacji Domu Polskiego !


W dniach 30 października 2013 r., 15 stycznia 2014 r. i 17 lutego 2014 r. odbyły się spotkania przedstawicieli zarządów Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS), Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) oraz Ogniska Polskiego Ltd. w sprawie remontu dolnej kondygnacji Domu Polskiego przy 20 Fitzwilliam Pl. w Dublinie. W spotkaniach uczestniczyli: Hanna Dowling, Edyta Jankowska, Janina Lyons, Jarosław Płachecki, Krystyna Pycińska - Taylor, Urszula Scheunert, Maciej Smoleński i Samanta Stochla.

Dom Polski (DP) jest siedzibą trzech polonijnych organizacji: IPS, POSK-u i Ogniska. Od blisko 30 lat odbywają się tu liczne koncerty, wystawy, odczyty i inne imprezy kulturalne. Dom Polski działa na zasadzie pracy społecznej i współodpowiedzialności IPS i POSK-u. Bezpośredni zarząd nad sprawami DP sprawuje Ognisko Polskie.

Obecnie jedną z najważniejszych spraw jest przeprowadzenie remontu dolnej kondygnacji Domu. Do zagospodarowania jest duża sala frontowa i cztery mniejsze pomieszczenia. Sala frontowa ma służyć do przeprowadzenia różnych działań o charakterze społeczno – kulturalnym. Ponadto każda z organizacji ma otrzymać oddzielne pomieszczenie do swojej dyspozycji. W planach przewidziane jest także oddanie do użytku małego pomieszczenia kuchennego.

Na spotkaniach ustalono, że IPS, POSK i Ognisko wspólnie wystąpią z wnioskiem o dofinansowanie remontu. Utworzony zostanie specjalny fundusz remontowy. Rozważano również kwestię wynajmu sali na różnego rodzaju spotkania oraz zorganizowania publicznej zbiórki pieniędzy zasilających fundusz remontowy.

Ustalono, że w celach informacyjnych publikowany będzie Biuletyn Domu Polskiego, w którym zamieszczane będą najważniejsze informacje z przebiegu spotkań przedstawicieli zarządów IPS, POSK i Ogniska Polskiego. Strony uzgodniły, iż na czas rozmów zaproszeni zostaną przedstawiciele Ambasady RP. Nasze zaproszenie zostało przyjęte przez Ambasadora RP pana Marcina Nawrota i I Sekretarza Ambasady pana Wojciecha Dzięgiela.


W niedzielę 2 marca 2014 r. odszedł od nas długoletni prezes IPS oraz członek zarządu Ogniska prof. Maciej Smoleński. Uroczystości żałobne odbyły się w polskim kościele przy High Street. Prof. Smoleński pochowany został na cmentarzu Bohernabreena w Dublinie. Macieja będziemy pamiętać jako dobrego przyjaciela, życzliwą osobę i społecznika oddanego Polsce i sprawom Polonii. Będzie nam Go bardzo brakowało na naszych spotkaniach.redakcja: Jarosław Płachecki & Samanta Stochla