GRZEGORZ WOŁK Z IPN W POSK

Sobota, 12 kwietnia 2014, godz. 18.00 i 20.00

Piotr Czyżewski zaprasza na III Spotkanie

Klubu Historycznego im. Hrabiny Markiewiczowej.

Gościem honorowym będzie

Grzegorz Wołk

z Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy, który wygłosi dwie prelekcje:

Szkoły Oficerskie Służby Bezpieczeństwa PRL

Jaką drogę selekcji przechodzili kandydaci do pracy w tajnych służbach? Gdzie znajdowały się tajne ośrodki szkoleniowe? Jak wyglądało szkolenie przyszłego oficera SB? Czego ich tam uczono? Czy szkoły SB były oparte o sowieckie wzorce?

****

ja mieszkać tu długo i nie wiedzieć czemu
nie chcą mnie przyjąć do KPN-u!”

- śpiewał kiedyś Makumba. KPN najgłośniej w całym gronie opozycji podnosiła kwestię odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako jedyna organizacja opozycyjna pod niezmienionym szyldem przeszła okres transformacji ustrojowej i jej posłowie zasiadali w polskim parlamencie. Jak i kiedy powstała

Konfederacja Polski Niepodległej

pierwsza partia o charakterze antykomunistycznym w tzw. bloku wschodnim, której przedstawiciele nie zasiedli przy Okrągłym Stole.


Sobota, 12 kwietnia 2014r. godz. 18.00 i 20.00

Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny,

20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

ZAPRASZAMY!!!!!!