Projekcja filmu pt. Nigdy nie wrócisz do domu - Klub Historyczny Im. Hrabiny Markiewiczowej

Sobota, 15 marca 2014r. godz. 18.00

Piotr Czyżewski zaprasza na II Spotkanie Klubu Historycznego im. Hrabiny Markiewiczowej. Tym razem obejrzymy film pt. Nigdy nie wrócisz do domu. Reż. Jolanta Krysowata.

Skierowany do służby w Sądzie Marynarki Wojennej Stefan Półrul szybko się zorientował, jak wygląda sprawiedliwość w Polsce Ludowej. W oczach władz marynarze mieli fatalną opinię potencjalnych buntowników i wrogów systemu, urodzonych szpiegów i bandytów. Pod byle pretekstem lub w całkiem sfingowanych procesach żołnierzy skazywano na lata więzienia, a nawet kary śmierci. W obecności Półrula i jego kolegów sędziowie wojskowi przechwalali się, który był bardziej surowy w sądzeniu. Ponury rekord wynosił łącznie ponad 500 lat więzienia i 6 wyroków śmierci! W Stefanie narastał sprzeciw, także wobec rosnącej obecności sowieckich oficerów. Bosmanmat zdecydował się wstąpić wraz z kolegami do Polskiej Organizacji Podziemnej "Wolność". Nie było mu dane działać w nim długo: piątego grudnia 1951 roku został aresztowany.

Nigdy już nie wrócił do domu żywy.
Film o perfidii i bestialstwie, o zniesławieniu, o poszukiwaniu prawdy i triumfie sprawiedliwości.

Po emisji filmu dyskusja oraz informacja o następnych spotkaniach Klubu które odbędą się 12 kwietnia i 16 maja.