Film i Prawo

Podczas wykładu rozpatrzymy, jak wiele uznanych dzieł filmowych zajmuje się omawianiem podstawowych zagadnień prawnych oraz jak kino może stać się główną siłą motywacyjną w edukacji prawnej i publicznej. Zajmiemy się także interpretacją kluczowych dzieł filmowych w celu przedstawienia w nich relacji pomiędzy prawem a sprawiedliwością, prawem a moralnością jak również prawdą a wyszukiwaniem faktów.

Wszystko to omówimy na podstawie następujących filmów:

  • 12 Gniewnych Mężczyzn
  • Kto sieje wiatr
  • Lista Schindlera


Ponad to omówimy filozofię Slavoja Zizeka w kontekście współczesnego kina.
Wykład będzie w języku angielskim


David Langwallner jest absolwentem Trinity College Dublin Law School. Odznaczony Henry Hunter Hamilton Memorial Prize dziedzinie prawa i Kingsmill Moore Memorial Prize w dziedzinie historii.
W 1990 roku ukończył LL.M. (Lond.) z wyróżnieniem a później kontynuował edukacje na Honorable Society of King's Inns, Dublina i został powołany do palestry w 1991 roku. Został powołany do adwokatury Anglii i Walii w 1993 roku. Odznaczony LL.M. na Uniwersytecie Harvarda w 1998 roku. David był wykładowca prawa na Sheffield Hallam University od 1999 do 2000 roku.
Obecnie David wykłada również w prawie konstytucyjnym i teorie prawa w The King's Inns oraz prawa administracyjnego oraz procedury sądowej.
David jest członkiem The Garda Disciplinary Tribunal - mianowany przez ministra sprawiedliwości lipca 2007 r. i jest zaangażowany w projekt szkoleniowy oficerów Gardy odnośnie zarządzania i praw człowieka. Jest także członkiem 12 Grays Inns Square Chambers of Mark Littman QC Londynie.

Krzysztof Kołodziński jest współwykładowcą Własności Intelektualnej w Griffith College Dublin jak i autorem publikacji w tej dziedzinie. Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim, a magistra prawa międzynarodowego w Griffith College Dublin.
W 2013 r. opublikował artykuł w irlandzkim dzienniku prawniczym Irish Business Law Review wraz z wykładowca King’s Inn i adwokatem Davidem Langwallnerem. Obecnie, pracują nad książką o prawie autorskim.
Jest także współzałożycielem zespołu muzycznego w Dublin nazwie ‘Written in Sound’ [www.writteninsound.com], który wydal swój debiutancki album w październiku 2013 roku.