Polska i Irlandia w I Wojnie Światowej - zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencje zaprzyjaźnionej organizjacji Discover Poland.

W imieniu Discover Poland, Dublin City Council oraz naszych sponsorów, pragniemy zaprosić Państwa na konferencję historyczną, pod tytułem ‘’Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Polska i Irlandia w I Wojnie Światowej.’’ Seria czterech wykładów, zaprezentowanych przez Dr. Gabriela Dohertyego, Dr. Bożenę Cierlik oraz Panów Davida McCalliona i Jakuba Kacprzaka, przybliży kulisy polityczne i militarne sytuacji Polski i Irlandii w czasie pierwszego konfliktu, który objął trzy kontynenty, a jego ofiary liczono w milionach. Zaprezentowane materiały ukażą podobieństwa i różnice pomiędzy Polską a Irlandią, które wchodziły do konfliktu jako części potężnych imperiów, a u schyłku konfliktu prężnie wychodziły naprzeciw swej niepodległości i możliwości trwałego powrotu na mapy świata.

Całości towarzyszyć będzie wystawa militariów i pamiątek z tamtego okresu, pochodzące ze zbiorów prywatnego muzeum ‘’War Years Remembered’’ z Irlandii Północnej.

Konferencja odbędzie się 22 Listpoada 2014 o 10.00 rano w sali balowej Wynn’s Hotel na Abbey Street, Dublin 1 i będzie złożona z czterech 45-minutowych wykładów z krótkimi podsumowaniami i sesjami pytań do prelegentów. O godzinie 12.30 przewidziana jest półgodzinna przerwa na lunch ze skromnym poczęstunkiem.


On behalf of Discover Poland, Dublin City Council and our sponsors, we would like to invite you to the historic conference, under the title ‘’If you want peace, prepare for war. Poland and Ireland World War I.’’
A series of four lectures, presented by Dr. Gabriel Doherty, Dr. Bożena Cierlik, David McCallion and Jakub Kacprzak, will showcase political and military situation of Poland and Ireland during the first armed conflict that spread on three continents, and its casualties are counted in millions. Presented materials will highlight the differences and similarities between Poland and Ireland, which both stepped into this war as parts of mighty empires, and at the end of it marched sedately towards their independence and a chance of reappearance on the maps of the world. The lectures will be accompanied by free exhibition of memorabilia from that period, coming from the collection of a private museum 'War Years Remembered' in Ballyclare, Northern Ireland.

The conference will take place on 22nd of November, starting at 10 AM in the Ballroom of Wynn’s Hotel on Abbey Street, Dublin 1 and will consist of four 45 minute lectures, each followed by short summary and questions & answers session. At 12.30 PM there will be half-hour break for lunch with traditional polish dish.Plan of the conference: 
22nd November 2014 
Ballroom of Wynn’s Hotel on Abbey Street, Dublin 1 

10.00 – 10.15 - Opening of the conference, presentation of the lecturers

Background of WWI and political situation in Poland and Ireland: 
10.15 – 11.15 – Political situation and changes in it during WWI in Ireland – 45 minutes lecture + 15 discussion – Dr. Doherty
11.15 – 11.25 – Coffee break
11.25 – 12.25 – Political situation and changes in it during WWI in Poland - 45 minutes lecture + 15 discussion – Dr. Cierlik

12.30 – 13.00 – Lunch break

Military course of war in Poland and Ireland: 
13.00 – 14.00 – Irish in the WWI in Ireland and abroad – 45 minutes lecture + 15 discussion - Mr. McCallion
14.00 – 14.10 – Coffee break
14.10 – 15.10 – Poles in the WWI in Poland and abroad - 45 minutes lecture + 15 discussion – Mr. Kacprzak

15.10 – 15.25 – Summary of the conference