ODWOŁANE: Aspekty integracji społecznej, ekonomicznej i kulturowej migrantów i uchodźców w Irlandii i Europie - programy Fundacji BARKA

Spotkanie, planowane na sobotę 30 stycznie 2016, nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Dublinie. O nowej dacie poinformjemy na naszej stronie. 
30 stycznia 2016, godz 19:00 


Program 
 • Powitanie gości (5 minut) - Ewa Sadowska 
 • Film "BARKA - Chudobczyce Plan B" (20 minut) 
 • Wprowadzenie - działalność Fundacji BARKA w Europie (5 minut) 
 • Film "Jurek" (3 minuty) 
 • Świadectwo Lidera BARKI na temat pracy z obywatelami krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdującymi się w najtrudniejszych sytuacjach socjalnych w Irlandii - Jerzy Stuglik (7 minut) 
 • Przedstawienie zespołu BARKI IE (5 minut) 
 • Wsparcie obywateli z Europy Środkowo Wschodniej w Holandii - Stchting Barka (10 minut) 
 • Wypowiedź beneficjenta BARKI IE (10 minut) 
 • Komentarze i pytania Gości (20 minut) 
 • Poczęstunek i część muzyczna 
 • Zakończenie