Werdykt Short Film Festival ODDALENIA 2016

Grand Prix Short Film Festival Oddalenia 2016
  • 3 x LOVE © Olga Chajdas (Poland / Polska)

Special Prize/ Wyróżnienie Jury
  • The Dark © K V R MAHENDRA (India / Indie)
  • Three in one - Trzy w jednym © Wojciech Turek (Poland / Polska)

Audience Award / Nagroda Publiczności
  • Three in one - Trzy w jednym © Wojciech Turek (Poland / Polska)