Biuletyn Domu Polskiego 3-2017

Biuletyn Domu Polskiego

nr 3/2017, sierpień 2017

Dom Polski w Dublinie potrzebuje Twojej Pomocy!

W sierpniu 2017 r. rozpoczęła się renowacja dolnej kondygnacji Domu Polskiego przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie. Po odnowieniu, główna, frontowa sala i cztery mniejsze pomieszczenia zostaną oddane na potrzeby polskiej społeczności w Irlandii. Zarządy trzech organizacji: Ogniska Polskiego CLG, Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS) i Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) proszą o pomoc finansową, aby zakończyć realizację projektu. Senat RP ofiarował na ten cel blisko 45 000 euro a Ognisko Polskie przekazało kolejne 70 000 euro. Dodatkowo potrzebujemy 130 000 euro!

Dom Polski to duży, georgiański budynek zakupiony w 1986 r. dzięki pieniądzom pochodzącym ze spadku po Wandzie Petroneli Brown. Od ponad trzydziestu lat organizowane są tutaj koncerty, wystawy, wykłady i inne ważne wydarzenia kulturalne. W Domu znajdują swoją siedzibę trzy najstarsze polskie organizacje: IPS, POSK i Ognisko Polskie. Przez lata Dom Polski był jedynym ośrodkiem polskiej kultury i jak dotąd jest jedynym budynkiem w całości należącym do irlandzkiej Polonii. Dom od lat służy jako miejsce spotkań wielu pokoleń Polaków. Jego działalność oparta jest na zasadzie wolontariatu i ścisłej współpracy IPS i POSK. Ognisko Polskie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, jako właściciel obiektu, zajmuje się jego administrowaniem

Obecnie wszystkie wydarzenia kulturalne i społeczne odbywają się w głównej sali na parterze budynku. Pomieszczenia znajdujące się na górnych piętrach są wynajmowane. Otrzymane w ten sposób środki przeznaczane są na pokrycie kosztów eksploatacji budynku. Niestety ogranicza to ilość wydarzeń, które mogą być prowadzane przez stowarzyszenia działające przy Domu Polskim. Renowacja dolnej kondygnacji budynku pozwoli na rozszerzenie ich działalności i wzbogacenie oferty programowej, z której korzystają zarówno osoby pochodzenia polskiego żyjące w Irlandii, jak i Irlandczycy zainteresowani polską kulturą.

Aby uzyskać kwotę 130 000 euro niezbędną do zakończenia remontu jedynego Domu Polskiego w Irlandii prosimy o wsparcie i dokonywanie wpłat. Wygrawerowane imiona i nazwiska ofiarodawców lub nazwy firm zostaną uwiecznione na tablicach pamiątkowych znajdujących się w wymienionych poniżej pomieszczeniach.

 • Sala konferencyjno-wystawowa
 • Sala obrad zarządu
 • Wejście główne
 • Schody frontowe
 • Korytarz 1 – tablice pamiątkowe
 • Korytarz 2 – galeria
 • Kamienne schody
 • Biuro archiwum
 • Kuchnia
 • Toalety
 • Pomieszczenie archiwum

Aby uwiecznić swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy na pamiątkowej tablicy należy dokonać minimalnej wpłaty na kwotę 250 euro. Będziemy jednak wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy dar. Prosimy o przekazywanie darowizn na konto Ogniska Polskiego IBAN: IE 23 AIBK 9332 3629 0480 95 (BIC: AIBKIE2D) z podaniem swoich danych oraz sponsorowanego pomieszczenia. Ważna jest każda wpłata. Dziękujemy.

Redakcja: Jarosław Płachecki i Alina Ui Chaollai
Tłumaczenie na język polski: Samanta Stochla

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.