Święto 3-go Maja

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!

Polski Ośrodek Spoleczno-Kulturalny serdecznie zaprasza w sobotę 4 maja na spotkanie okolicznościowe związane z rocznicą uchwalenia w 1791 roku przez Sejm Czteroletni Rzeczypospolitej Obojga Narodów Konstytucji 3 Maja
– aby wspólnie powspominać i uczcić to wiekopomne wydarzenie.

Sobota, 4 maja 2019, godz. 18:00
Dom Polski,
20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!!!