Solidarność z Ukrainą

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zbrojną agresją wobec Ukrainy Polska oraz polscy obywatele i Polonia na całym świecie zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy. Polonia oraz Polacy w Irlandii od pierwszych dni wojny włączyli się niezmiernie aktywnie w organizację wsparcia poprzez zbiórki darów i pieniędzy na rzecz Ukraińców, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za ten wielki dar serca, okazaną pomoc oraz solidarność z narodem ukraińskim i zachęcić do dalszych działań na rzecz potrzebujących. Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszamy do odwiedzenia strony https://pomagamukrainie.gov.pl/ Jeżeli planują Państwo organizację działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami taką informacją (dublin.polonia@msz.gov.pl ). Będziemy mogli promować Państwa akcję za pomocą naszych kanałów informacyjnych. Zachęcamy również do stosowania w Państwa przekazie w mediach społecznościowych hasztagów promujących polską pomoc dla Ukrainy: #PolandFirstToHelp #SolidarityWithUkraine #SolidarnizUkrainą #PomagamUkrainie #StandWithUkraine.

Apelujemy również o inicjowanie i uczestniczenie w akcjach wzywających społeczność międzynarodową do potępienia brutalnej agresji Rosji na Ukrainę oraz na rzecz zaostrzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych. Każdy z nas może wywierać nacisk na rosyjskie władze poprzez dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich, rezygnując z towarów produkcji rosyjskiej. Z apelem w tej sprawie zwrócił się do Polonii i Polaków za granicą Pan Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą (https://www.gov.pl/web/polonia/apel-ministra-jana-dziedziczaka-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-polonii-i-polakow-za-granica).

Jednocześnie mimo wielkiej skali pomocy okazywanej przez nasz kraj i naszych rodaków, władze rosyjskie próbują oczerniać polskie władze oskarżając polskie służby o dyskryminację wobec osób z Afryki i Azji, którzy przekraczają granicę Polski od strony Ukrainy. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Polska jest otwarta na wszystkich potrzebujących, uciekających przed wojną na Ukrainie, bez względu na ich przynależność etniczną czy religijną. W celu przeciwstawienia się rosyjskiej propagandzie i działaniom dezinformacyjnym zachęcamy do szczególnej weryfikacji wiarygodności źródeł informacji podawanych w mediach społecznościowych. Polecamy śledzenie informacji zamieszczanych w szczególności na kontach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum Informacyjnego Rządu, MSZ oraz Ambasady RP w Dublinie, na których znajdują się sprawdzone wiadomości w zakresie działań Polski na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom.

Państwa ogromny odzew, okazane wielkie serce, solidarność i bezinteresowna pomoc budzi ogromny podziw. Każde Państwa działanie ma wielką wartość i za każde ogromnie dziękujemy. Jesteśmy pełni dumy i uznania dla wszelkich działań, jakie Państwo podejmujecie w celu wsparcia Ukrainy.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Grzegorz Sala

 Konsul RP