Święto Zmarłych - Pamiętamy...

W dniu refleksji, pamięci, palących się świeczek i kwitnącej chryzantemy życzymy Wam wszystkim, abyście nie zapominali o tym, że wszystko co ziemskie- przemija, a co boskie- trwa wiecznie

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień -
pierwszy dzień listopada. 

- Danuta Gellnerowa - Dla tych, którzy odeszli.