Remont Domu Polskiego w Dublinie

Informacja dotycząca remontu Domu Polskiego w Dublinie, przeprowadzonego w 2023 r. ze środków  MSZ, przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska"

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8765