o nasWITAMY W POSK-u


Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Dublinie (POSK) jest organizacją polonijną skupiającą Polaków mieszkających w Republice Irlandii. Celem naszej działalności jest pielęgnowanie więzi między Polakami przebywającymi na Szmaragdowej Wyspie, promocja polskiej kultury, sztuki i tradycji ojczystych oraz kultywowanie i rozwój tożsamości narodowej. Jesteśmy również otwarci na kontakty z przyjaciółmi innych narodowości. Na czele POSK-u stoi Zarząd złożony z 9 osób, których praca jest w całości pracą społeczną. Siedzibą POSK-u jest Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.

Dom Polski otwarty jest w każdą sobotę w godzinach 17.00-19.00 (z wyjątkiem Wielkiej Soboty, Bożego Narodzenia, Nowego Roku i miesiąca sierpnia). Prowadzimy w nim Polską Bibliotekę oraz lekcje języka polskiego. Ponadto POSK organizuje spotkania z ludźmi polskiej kultury, sztuki, nauki i sceny politycznej oraz imprezy tematyczne i rocznicowe. 

Zapraszamy do wstąpienia do Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Dublinie Polaków mieszkających w Irlandii. 

Do zobaczenia w Domu Polskim!

Zarząd

Krystyna Pycińska-Taylor - przewodnicząca Zarządu
Samanta Stochla - sekretarz
Krystyna Machaczka - skarbnik

Barbara Bugalska
Grzegorz Jarocki
Marek Kopeć
Janina Lyons
Tomasz Machura
Rafał Stachowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSK jest zarejestrowany jako Polish Social And Cultural Association Limited w Companies Registration Office w Irlandii pod numerem 278715.