Kalendarium Polskie - Pażdziernik

Był taki PAZDZIERNIK

Polska triumfowała, odbierała hołd pełen chwały od rosyjskiego cara i jego braci. Przywiózł ich do Warszawy zwycięski hetman Stanisław Żółkiewski, zwycięzca spod Kłuszyna ( 4 LIPCA 1610 ) zdobywca Moskwy ( x.1610 ). Na Kremlu osadził hetmana Aleksandra Gosiewskiego i polską załogę a sam z jeńcami wybrał się do Warszawy. Wiózł jeńców znakomitych , cała carską rodzinę. W Sali Senackiej na Zamku Królewskim , król Zygmunt III Waza siedzący na tronie 29 pazdziernika 1611 roku odbierał od nich hołd a czołem bił mu car rosyjski Wasyl IV Szujski, kniaz’ Dymitr, dowódca wojsk rosyjskich i najmłodszy ich brat Iwan. Przyrzekali nigdy nie występować przeciwko Polsce! Ich następcy naturalnie nie dotrzymali słowa o czym świadczyły rozbiory , rzeż Pragi,

28.PAZDZIERNIKA 1918 roku polscy posłowie do parlamentu austriackiego w Wiedniu powołali POLSKĄ KOMISJĘ LIKWIDACYJNĄ Galicji i śląska Cieszyńskiego w celu likwidacji związku tych prowincji z Austrio – Węgrami. Na jej czele stanął Wincenty Witos. 31. października 1918 roku PKL PRZEJĘLA WŁADZĘ w KRAKOWIE.

Wydarzeniem niezwykłej wagi dla narodu Polskiego był III rozbiór Polski – traktat podpisano 24 pazdziernika 1795 roku.

Opracowała dr n. h. Maria Romanowska


Pozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien