Kalendarium Polskie - Listopad

LISTOPAD

W dniu 11.listopada 1937 roku zaczęto obchodzić Święto Niepodległości. ( Po okupacji niemieckiej i PRL wznowiono obchody w 1989 roku.) Upamiętniono w ten sposób przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie w 1918. W tym momencie nie byliśmy jeszcze państwem. Niemcy nadal przebywali w Warszawie. (Opuścili ją jednak wkrótce dzięki Naczelnemu Wodzowi.) Granice Polski także nie były jeszcze ustalone. Sąsiedzi nie mieli ochoty na rezygnację z zagrabionych terytoriów. Poznań przygotowywał się do powstania. Bolszewicy zajęli wyzwolone Wilno.

We LWOWIE od 1 listopada 1918 roku trwały walki uliczne o miasto, przekazane Ukraińcom przez wycofujących się Austriaków. Walczono o budynki, ulice a nawet cmentarze. Brali w nich udział nieliczni wojskowi, młodzież a nawet dzieci. Zmagania te przeszły do historii jako powstanie ORLĄT LWOWSKICH. By wyzwolić miasto Lwowiacy potrzebowali wsparcia militarnego, gdy nadeszło Polacy szybko wyzwolili miasto odznaczone za bohaterstwo Krzyżem virtuti militari. Jeden z jego bezimiennych obrońców spoczął w 1923 roku w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W tej sytuacji scalanie państwa po 123 latach niebytu było zadaniem niełatwym. Trzy różne administracje i trzy religie, dwa różne języki ,a do tego walki o granice w polu i przy stole konferencyjnym. Tego trudnego zadania podjął się wracający z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski doprowadzając szybko do integracji narodu i państwa.

Wspomnieć tu też należy POWSTANIE LISTOPADOWE z 1830 roku. Znalazło ono odbicie w polskiej literaturze i sztuce. Od ostatniego rozbioru ( 1795 rok ) minęło 35 lat i pokolenie wnuków upominało się o swoje. Noc listopadowa 29/30 1830 roku dała początek powstaniu w Królestwie Polskim, na Litwie, Żmudzi i Wołyniu, niestety definitywnie zduszonemu w październiku 1831 roku.

Dr Maria RomanowskaPozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien