Kalendarium Polskie - Wrzesień

WRZESIEŃ 1939

1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę bez wypowiedzenia wojny. Błyskawiczny atak lotniczy, pancerny , zmotoryzowanych i konnych jednostek powodował cofanie się naszego wojska w stronę kresów wschodnich. Broniła się nadal otoczona Warszawa. Na terenach wschodnich Polski koncentrowano nasze oddziały niekiedy mocno uszczuplone i wtedy , nagle, 17. września uderzyła na nas milionowa armia bolszewicka. Był to nóż w plecy zadany Polsce, ustalony w Pakcie Ribbentrop – Mołotow z sierpnia 1939 roku. Impet był tak silny, że sowieci przekroczyli ustaloną linię demarkacyjną i musieli się wycofywać , co nie przeszkodziło im w międzyczasie wysłać niektóre osoby na Sybir.

Opracowała dr n. h. Maria Romanowska


Pozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien