Wieczór wspomnień i refleksji

Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Dublinie zaprasza na Wieczór wspomnień i refleksji z przebytych spotkań i podróży Wędrownej Grupy Muzyczno Poetyckiej HOPS i Klubu Turystycznego SIWY DYM.

Spotkają się gawędziarze, pieśniarze, włóczędzy i poeci. Rozpalmy ogień naszych wspomnień niech nas ogrzewa w dalszej drodze…

Początek spotkania 19.00, Sobota 15 maja 2010,

w siedzibie POSK, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, POSK Dublin & WGMP Hops & KT Siwy Dym.