W pierwszą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Wieczór refleksji i zadumy

Sobota 9 kwietnia 2011, godz. 18.00

Zapraszamy na wieczór refleksji smoleńskiej: wieczór wspomnień o tych, którzy zginęli, wieczór duchowego wsparcia dla Ich Rodzin, wieczór solidarności ze sprawą polską.

Gorzką ironią historii staje się fakt, że tragedia katyńska ma swój tragiczny finał w lesie smoleńskim. Zatoczyliśmy wielki łuk od czasów, w których o Katyniu nie można było napisać n i c do chwili, w której można mówić i pisać w s z y s t k o. Byłoby prawdziwym dramatem zarówno wtedy, gdyby z tragedii smoleńskiej zrobiła sie tragifarsa, ale też i wówczas, gdyby jedno kłamstwo o Katyniu wydało na świat nowe! Lepiej nie pisać n i c, niż pisać w s z y s t k o. Prawda i tak wyjdzie na światło dzienne! To tylko kwestia czasu. Dlatego ... pochylmy głowy w milczeniu i uszanujmy powagę chwili – wielkiego nieszczęścia narodu i osobistych ludzkich tragedii.

Pokażemy kilka filmów. Będziemy rozmawiać... Zapraszamy!