Jerzy Kawalerowicz na ekranie, polityka na drugim planie.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie wspólnie z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym w Dublinie zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego "Żyłem 17 razy" i spotkanie z twórcami filmu. W niedzielę, 3 czerwca o godz. 17.00 miłośnicy kina będą mieli niebywałą okazję, aby obejrzeć film przedstawiający życie i twórczość wybitnego polskiego reżysera Jerzego Kawalerowicza (1922-2007).

Kawalerowicz zrealizował 17 filmów jako reżyser, a najczęściej również współscenarzysta. O każdym z filmów mówił, że rodził się przy nim na nowo (stąd tytuł filmu).

Film "Żyłem 17 razy" został wyprodukowany 2 lata temu przez Studio Filmowe "Kadr". Nie był dotychczas pokazywany za granicą.

Dokument wyreżyserowali Stanisław Zawiśliński i Tadeusz Bystram. Specjalnymi gośćmi wydarzenia będą: reżyser, literat i krytyk filmowy Stanisław Zawiśliński oraz politolog prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski.

Udział (pośredni) prof. W. Konarskiego w produkcji filmu pochodzi stąd, że jego ojciec, prawnik Władysław Konarski, był szkolnym kolegą Kawalerowicza. Po śmierci sławnego Kawalerowicza, powstał projekt pokazania szerokiej publiczności jego młodości i życiowych dziejów. W projekcie pomógł właśnie ojciec Wawrzyńca Konarskiego, który przez 4 lata był w jednej klasie z Jerzym Kawalerowiczem, w gimnazjum w Stanisławowie i posiadał wiele pamiątek, zdjęć itp. z tamtych czasów. Władysław Konarski, wypowiada się w filmie o rodzinnych stronach na kresach i o przyjaźni z Jurkiem Kawalerowiczem, który w szkole zapowiadał się na dobrego humanistę. W filmie o Kawalerowiczu mówią też tacy twórcy kina, jak: Kazimierz Kutz, Tadeusz Konwicki, Andrzej Wajda.

Zaplanowano również prelekcję połączoną z dyskusją, na temat polskiego filmu i tzw. "polskiej szkoły filmowej" w latach komunizmu w Polsce.

Film i prelekcja w języku polskim.

Poza tym, Towarzystwo Irlandzko-Polskie planuje wieczór dyskusyjny (dwujęzyczny ale głównie po angielsku) w piątek 1 czerwca o godz.19.00. Będzie on poświęcony przemianom polityczno-społecznym w Polsce, po 1989 roku. Prelegentem i prowadzącym dyskusję będzie prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski.Prof dr hab Wawrzyniec Konarski (ur.1957) - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1980). Uzyskał doktorat w 1985 r, stopień doktora habilitowanego w 2002 r. Specjalizuje się w historii i systemie politycznym Irlandii.

Przez szereg lat był wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Europeistyki), obecnie kieruje Katedrą Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie i jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Studiów Regionalnych UJ w Krakowie.

Zajmuje się m.in. historią polityczną Irlandii, problemami polskiej i irlandzkiej emigracji w USA i Australii, zagadnieniami współczesnej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Autor wielu publikacji z dziedziny nauk politycznych, artykułów, rozpraw, haseł encyklopedycznych, recenzji, a także kilku książek ("Nieprzejednani: Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej", 1991 - była prawie bestsellerem w Polsce). Komentuje często w polskich mediach wydarzenia polityczne.