Grand Prix ODDALENIA 2012 Short Film Festival

Grand Prix ODDALENIA 2012 Short Film Festival zdobył film:

ASHES TO ASHES. LOVE TO DUST/"...ziemialekkąbędzie..."
Grzegorza Dębowskiego

Nagrodę Publiczności/Audience Award zdobył film:
ASHES TO ASHES. LOVE TO DUST/ "...ziemialekkąbędzie..."
Grzegorza Dębowskiego


Gratulujemy, dziękujemy wszystkim za wspaniałe filmowe doznania podczas 4.edycji Oddaleń i cieszymy się, że kolejny raz gusta widzów pokryły się z decyzją jury.

Więcej o festiwalu Oddalenia 2012