Kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”

POSK Dublin wspiera kampanię „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. Szczegóły kampani

Uprzejmie przypominamy, że 6 maja upływa termin rejestracji do wyborów zarówno samorządowych jak i europejskich. W nadchodzących tygodniach w ramach kampanii Jesteś u siebie. Zagłosuj! oraz z okazji 10-lecia akcesji Polski do UE i 25-tej rocznicy wolnych wyborów w Polsce odbędzie się wiele wydarzeń. Zachęcamy więc Państwa do zapoznania się z ich kalendarzem dostępnym na www.jestesusiebie.org i publikacji informacji o nich (aktualizujemy kalendarz na bieżąco). Na większości z nich spotkać będzie można wolontariuszy Jesteś u siebie. Zagłosuj! lub uzyskać informację nt. rejestracji i samych wyborów.

Przed nami stoi niepowtarzalna szansa, by dać wyraz temu, że nie jest nam obojętne jak wygląda nasze najbliższe otoczenie oraz pokazać irlandzkim władzom samorządowym, że angażujemy się życie lokalnych społeczności i chcemy o nich współdecydować! Dlatego zachęcamy do zarejestrowania się do wyborów do 6 maja i wzięcia w nich udziału w piątek 23 maja! Prosimy też o nakłanianie do aktywnej postawy wszystkich dookoła. 

Koordynator kampanii Jesteś u siebie. Zagłosuj! www.YouAreAtHome.org | www.JestesUSiebie.org
Forum Polonia www.forumpolonia.org T: +353 833 833 426