Uniwersytet Śląski na Zielonej Wyspie !

Już w lutym Uniwersytet Śląski, z inicjatywy Polsko­Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, przy współpracy Polskiego Ośrodka Społeczno­Kulturalnegp (POSK), rozpocznie cykl wykładów pt. „Uniwersytet na Zielonej Wyspie”. Wykłady te skierowane będą do przedstawicieli polonijnego środowiska edukacyjnego, rodziców i wszystkich tych osób, które interesują się tematyką związaną z nauczaniem języka polskiego oraz propagowaniem kultury polskiej. Spotkania te prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, a odbywać się będą raz w miesiącu, wieczorami, w piątki, w Domu Polskim w Dublinie. Spotkania będą nieodpłatne.

Pierwszy wykład poprowadzi prof. dr hab. Bernadeta Niesporek­Szamburska na temat:
„Wielka literatura dla małego brzdąca, czyli o założeniach i tworzeniu warsztatów językowo-
literackich dla dzieci”. Wykład ten odbędzie się 19 lutego 2016 r. o godzinie 19.00.

To nie pierwsza, wspólna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego i Polsko ­Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Obecnie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego prowadzi w Irlandii Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Na comiesięcznych zjazdach, odbywających się na University College Dublin, spotyka się ponad dwudziestka słuchaczy.