W 12-tą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

W 12-tą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II odbędzie się specjalne wydarzenie poświęcone Jego pamięci w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Pl., Dublin 2) w sobotę 1 kwietnia godz. 17.00.

Pokazane będą materiały historyczne z 1979 r. i video (około 60 min) z fragmentami nagrań papieskiej pielgrzymki w Polsce w 1999 roku. Była to najdłużej trwająca pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny (13 dni), w czasie której odwiedził On 20 miejscowości w Polsce. Wydarzeniem historycznym w skali światowej była Jego wizyta i przemówienie w Parlamencie RP. Pielgrzymka obfitowała w niezwykłe i wzruszające momenty. W Warszawie Papież celebrował beatyfikację 108 sług Bożych, męczenników drugiej wojny światowej, poświęcił pomnik AK, modlił się za ofiary Holokaustu na Umschlagplatz i za poległych na Wschodzie przy pomniku Sybiraków. Do historii przeszło też spotkanie Papieża z mieszkańcami rodzinnego miasta, połączone z sentymentalnymi wspomneniami z wadowickich lat młodości.

Program będzie prowadzony w języku polskim i angielskim, ale głównym językiem będzie polski

Po prezentacji i dyskusji podana będzie kawai herbata.

Wstęp wolny i wszyscy są bardzo mile widziani.

Wydarzenie organizowane jest przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie.