Wielkanoc 2021

Drodzy Członkowie i Sympatycy POSK,

W Wielkanoc Roku Norwidowskiego sięgnijmy po Norwida i razem z Poetą przeżyjmy moment zmartwychwstania:

Aż na trzeci dzień rano
Zadrżał kamień na grobie
I grzmot wielki słyszano,
I Bóg w żywej osobie
Wstał z chorągwią rozwianą,
Wstał w jasności słonecznej,
Od wszystkiego bezpieczny,
I przebite wzniósł dłonie,
I podarte wzniósł skronie,
I bok dzidą przeszyty.
I szedł w górę, w błękity...

„Częstochowskie wiersze”, 1851, Fragment, C. K. Norwid


I niech obraz Chrystusa wstępującego w niebo rozweseli dusze nasze.


MIŁYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

WESOŁEGO ALLELUJA!