WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

Drodzy członkowie i miłośnicy POSK,
Szanowni Państwo,

Już po raz drugi w czasie pandemii covidowej wkraczamy w miesiąc maj i święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku będzie to 230 rocznica tego wiekopomnego wydarzenia, gdy w trakcie prac Sejmu Czteroletniego król Stanisław August Poniatowski zaproponował ustawę, która przyjęta przez Sejm, stała się pierwszą tego rodzaju w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną spisaną ustawą zasadniczą.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła też znacząco demokrację szlachecką, zrównała w prawach politycznych mieszczan i szlachtę a chłopom zapewniła ochronę państwa.

Konstytucja 3 maja stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a rocznica jej uchwalenia zawsze była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r. ustanowił dzień trzeciego maja „jako uroczyste święto po wieczne czasy”.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej i tego samego dnia obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Żyjąc nadzieją, że pandemia wkrótce wygaśnie, śpiewajmy radośnie

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!!

A jako że rok 2021 ogłoszony został również Rokiem Cypriana Kamila Norwida, zacytujmy fragment wiersza, gdzie Poeta, wpisując się w najbardziej żywotne sprawy narodu polskiego, wzywa Polskę i całą ludzkość do wspólnego solidarnego wysiłku na rzecz budowy lepszego świata:

JESZCZE SŁOWO (Czyniącym pokój przypisane)

Wolni ludzie! tworzyć czas!
Step Ludzkości czeka na plan nowy,
I granitu nie brak w sercu mas,
Kształtów nie brak, rąk nie brak – głów nie brak,
Niechże raz już gmach nowy,
Nie okruszyn starych nowy żebrak,
Lecz gmach nowy wstanie... dość jest nas!

1848 (Fragment)