Kalendarium Polskie - Grudzień

POLSKIE GRUDNIE

Brzemienny w długofalowe skutki był stan wojenny z lat 1981-1983 wprowadzony na terenie całego kraju 12 /13 grudnia 1981 roku bez wiedzy sejmu. Władzę przejęło wojsko z na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, powołano też Wojskowa Radę Ocalenia Narodowego. Rodaków powiadomił o tym gen. Jaruzelski o 6.00 rano 13 grudnia w niedzielę ale jeszcze 12 grudnia przed północą przerwano połączenia telefoniczne, wyłączono telewizję i przystąpiono do aresztowania opozycji a działaczy internowano w licznych ośrodkach odosobnienia. Do 1982 roku zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji i wprowadzono godzinę milicyjną od godziny 18.00 do 6.00 rano.

Na wieść o stanie wojennym w dużych zakładach produkcyjnych organizowano strajki pacyfikowane przez milicje i wojsko. W kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku polała się krew górników. Sprawa odpowiedzialności za 9 ofiar śmiertelnych i 21 rannych ciągnie się do dzisiaj.
Sprawą rzutującą na obecna sytuację miała wysyłka niepożądanych opozycjonistów za granicę z paszportem w jedna stronę a po odwołaniu stanu wojennego dobrowolna emigracja zwana „solidarnościową”. Pozbyto się w ten sposób tysięcy wykształconych obywateli, którzy na stale pozostali na różnych kontynentach świata, gdzie w trudzie ale z powodzeniem tworzyli nowe życie. Oficjalnie podano, że w wyniku działań milicji i wojska życie straciło kilkadziesiąt osób. Solidarność mówi o prawie 100 ofiarach.

Bardziej krwawy był GRUDZIEŃ 1970. W sobotę , 12 grudnia, radio i telewizja poinformowały o podwyżce cen artykułów żywnościowych i opału od 11 do 17 %.W niedzielę doniosła o tym prasa aw poniedziałek 14 grudnia wybuchały strajki w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Elblągu, Warszawie, Wrocławiu, Oświęcimie, Nysie i Białymstoku. Władza przystąpiła do pacyfikacji zakładów ale demonstracje odbywały się także na ulicy, gdzie dochodziło do starć. W dniu 17 grudnia 1970 roku ostrzelano w Gdyni robotników idących do pracy. Dane oficjalne pisały o 44 osobach zabitych,1164 rannych i 3000 aresztowanych. W akcjach brało udział 5000 milicjantów i 27000 wojskowych. Władze pogrzeby urządzały w nocy w asyście najbliższej rodziny, która w ostatniej chwili dowiadywała się o śmierci syna lub ojca. Wypadki te skończyły się dymisją Gomułki i Cyrankiewicza. Nastała epoka Gierka. W marcu 1971 roku nowy rząd przywrócił ceny sprzed 12 grudnia 1970 roku.

27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie WIELKOPOLSKIE. Było jedynym wygranym starciem z okupantem ( w tym wypadku niemieckim).Precyzyjnie przygotowane, bez pisemnych instrukcji , z czynnym udziałem kobiet w logistyce i z dobrze wyszkolonymi żołnierzami i cywilami przy ogólnym poparciu ludności zakończyło się sukcesem. Powstańcy nie dysponując jednolitym umundurowaniem rozpoznawali się po przypiętych rozetach , dwóch kołach, wewnętrznym białym, (symbolem orła)i zewnętrznym czerwonym ( symbol tarczy herbowej ).Jest to oznaka poprawna heraldycznie.

20 grudnia 1830 roku Sejm ogłosił powstanie listopadowe ( podchorążych warszawskich ) powstaniem narodowym.

W 1575 roku, 13 grudnia Anna Jagiellonka została wybrana w wolnej elekcji w Warszawie królem Polski i wielkiego księstwa litewskiego.

Dr Maria RomanowskaPozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien