Kalendarium Polskie - Kwiecień

Ważniejsze wydarzenia w skrócie jakie miały miejsce w kolejnych kwietniach to:

24.04.1939 roku HITLER wypowiedział Polsce pakt o nieagresji. . . . . . . .Nadchodziła wojna.

03.04.1940 roku to początek egzekucji dokonywanych przez NKWD w ZSRR na polskich jeńcach wojennych , przetrzymywanych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a wykonywanych w Katyniu, Charkowie i Twerze .Egzekucje trwały do 12 maja 1940 roku. Stracono około 15 tysięcy więźniów .Około 450 więzniów przeniesiono do Griazowca, następnie do Pawliszczewa i Boru. Oficerowie ci razem z tysiącem osób z obozu „Kozielsk II” stanowili trzon Armii Polskiej powstającej latem 1941 roku.

Katyń oddalony jest od Smoleńska o 22km. Cztery lata temu ( w 2010 roku) przypadała 70 rocznica zbrodni katyńskiej. Na uroczystości wyleciała samolotem Tu 154 M polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego żoną Marią, emerytowanym prezydentem na wychodźstwie w Londynie Ryszardem Kaczorowskim, i 93 innymi osobami, politykami, działaczami społecznymi, duchownymi. 10.04.2010 roku wszyscy pasażerowie zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach.

13.04.1940 roku miała miejsce druga deportacja Polaków w głąb Rosji. Pierwsza wywózka odbyła się 10 lutego 1940 roku w trzaskającym mrozie. Trzeci transport odbył sie w czerwcu, tym razem w upały. Ostatni także w czerwcu ale 1941 roku. Wojna niemiecko-rosyjska przerwała ten horror. Wywózki były konsekwencją zajęcia w 1939 roku połowy terytorium Polski przez Związek Sowiecki, zgodnie z porozumieniem niemiecko-rosyjskim. Władze radzieckie otoczyły wtedy „opieką” 14, 5 miliona obywateli polskich w tym 7 milionów Polaków. Klęska Rosji w 1920 roku i podsycana stale nienawiść zaowocowała niebywałym terrorem wobec ludności polskiej zwłaszcza wobec wojskowych, osadników polskich, leśników, inteligencji. Oblicza się, że deportowano głąb Rosji około miliona Polaków. Na zesłaniu zmarło około pół miliona osób z tego dwie trzecie stanowiły dzieci. Po 1942 roku ewakuacja ludności polskiej z ZSRR objęła zaledwie7% zesłańców.

19.04.1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Bezpośrednim powodem była likwidacja getta przez transport ludności żydowskiej do obozów zagłady.

05.04.1952 roku miała miejsce polsko-radziecka umowa o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Budowla ta stoi nadal wywołując mieszane uczucia wśród obywateli polskich i niekiedy komentarze: „car budował cerkwie, Stalin zafundował nam Pałac Kultury i Nauki na Przyszłość”.

Dr Maria RomanowskaPozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien