Kalendarium Polskie - Marzec

M A R Z E C

Pierwszego marca 2014 roku po raz trzeci wypada Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ( wyklętych przez władze PRL ).Chodzi tu o żołnierzy tzw. drugiej konspiracji. Byli to przede wszystkim żołnierze i cywile antykomunistycznej organizacji Wolność i Niepodległość ( lub Niezawisłość) założonej 2 września 1945 roku w Warszawie, oraz ci z AK czy NSZ , którzy widząc jak aresztowano torturowano i zabijano ich kolegów po ujawnieniu ( i niby amnestii) ukrywali się na tzw. ziemiach odzyskanych lub powtórnie wracali do lasu, by wcześniej lub pózniej zginąć z bronią w rękach w nierównej walce z NKWD i UB. Walczyli oni o pełną niepodległość , o prawdziwą wolność i niezawisłość Polaków .

Pierwszy raz obchodzono Dzień Pamięci Żołnierz Wyklętych 1 marca 1912 roku w sześćdziesiątą rocznicę wykonania siedmiu wyroków śmierci na dowództwie WiN (w 1950 roku) .

Dzień PŻW ustanowiono 3 lutego 2011 roku, nie ustanawiając dnia wolnego od pracy.

12 marca 1794 roku na terenach Polski wybuchło powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom. Za oficjalną datę powstania przyjęto dzień 21 marca 1794 roku, dzień Aktu insurekcji ogłoszony na krakowskim rynku przez Tadeusza Kościuszkę.

Dr Maria Romanowska


Pozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien