Kalendarium Polskie - Lipiec

WOJENNE LIPCE

Największą bitwą średniowiecznej Europy było starcie polsko-krzyżackie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Krzyżacy dążyli do rozbicia związku polsko-litewskiego stanowiącego przeszkodę w parciu na wschód ale musieli znaleźć powód do zerwania pokoju kaliskiego z 1343 roku. Okazją było powstanie żmudzkie wywołane w 1409 roku z inicjatywy księcia Witolda. Teraz Krzyżacy mogli działać . Obie armie spotkały się na polach grunwaldzkich. Krzyżacy ponieśli klęskę, a ich potęga została na zawsze złamana.

Niezwykle ważnym ,nie tylko dla Europy ale i dla całego świata był lipiec 1914 roku.

4 lipca 1914 roku odbył się pogrzeb arcyksięcia Franciszka Ferdynanda zamordowanego 28 czerwca w Sarajewie w Serbii. Nikt się jeszcze nie spodziewał, że ten tragiczny zamach wywoła aż tak tragiczne skutki. Tymczasem 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Następnego dnia (29.07) Austriacy ostrzelali Belgrad i tak rozpoczęła się I wojna światowa. Zawierucha wojenna objęła liczne kraje i przyniosła Europie ruiny, głód i wyniszczenie ludności. Ale Polsce wojna ta przyniosła wolność po 123 latach niewoli.

Dodać należy, że poważnym powodem wybuchu I wojny światowej były sprawy kolonialne i inne sprawy pograniczne w całej Europie. Francja chciała odzyskać Alzację i Lotaryngię, które znalazły się w Niemczech. Niemcy chciały natomiast większych wpływów w krajach kolonialnych, bo stamtąd czerpano zyski. Niebezpiecznym tyglem były też Bałkany. W obronie swoich interesów europejskie państwa tworzyły różne przymierza. W roku 1879 Austro -Węgry i Niemcy zawarły sojusz, do którego w 1882 roku dołączyły Włochy i tak powstało Trójprzymierze. Wielka Brytania i Francja zawiązały w 1904 roku„serdeczne przymierze” (entente cordiale) a gdy w 1907 roku dołączyła do nich Rosja powstało Trójporozumienie. Starcia wojenne mocarstw przyniosły w efekcie wyzwolenie małym narodom. To znowu rodziło sprzeciwy pokonanych i było zaczynem II wojny światowej.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu okupowanej Polski był układ Sikorski –Majewski z 30 lipca 1941 roku. Zezwalał on na utworzenie na terenie ZSRR Armii Polskiej z osób wywiezionych w głąb Rosji po 1939 roku, w tym także jeńców wojennych. I wtedy okazało się , że brakuje od 15 do 2o tysięcy polskich oficerów. Tych, którzy jak się pózniej okazało, zostali zamordowani w Katyniu i innych miejscach ZSRR.

4 lipca 1943 roku zginął Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał Władysław Sikorski. Ten sam, który w 1941 podpisał układ z ZSRR. Wypadek miał miejsce w Giblartarze gdzie zginęło 16 osób. Niektórych ciał nie odnaleziono. Przyczyny tej katastrofy lotniczej nie wyjaśniono do dzisiaj.

W lipcu 1976 roku wprowadzono w Polsce kartki na cukier.

Dr Maria Romanowska


Pozostałe miesiące w Kalendarium Polskim:
Styczeń
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzien