SEMINARIA W DOMU POLSKIM: POLISH YOUR KNOWLEDGE - 2007Pragnąc zaspokoić potrzeby przebywających w Irlandii Polaków zorganizowaliśmy program edukacyjny pod nazwą Polish Your Knowledge, z którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby Rodaków.

Projekt ten ma na celu prezentację w języku polskim i w łatwoprzyswajalnej formie podstawowych dziedzin życia w Irlandii. W jego ramach odbyły się seminaria tematyczne prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z renomowanych instytucji, którzy przygotowali również materiały pisemne. Zostaną one wkrótce udostępnione wszystkim zainteresowanym na naszej stronie internetowej, w Domu Polskim oraz w siedzibach zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami organizacji.


HARMONOGRAM WIOSENNEJ SESJI WYKŁADÓW


Seminaria odbyły się w miesiącach kwiecień-czerwiec 2007 w naszej siedzibie, Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.

Poniżej podajemy daty i tematykę wykładów:

28 KWIECIEŃ 2007
Temat: IRLANDZKIE PRAWO PRACY
Wykładowca: Błażej Nowak, EMIGRANT ADVICE
Współpraca: Katarzyna Mejger, POSK


12 MAJ 2007
Temat: IRLANDZKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE
Wykładowca: Barnaba Filip Dorda, SIPTU
Współpraca: Katarzyna Mejger, POSK

26 MAJ 2007
Temat: ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W IRLANDII
Wykładowca: Jerzy Bartosik, WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RP W DUBLINIE
Współpraca: Katarzyna Mejger, POSK
Michelle Hannon, TERENURE ENTERPRISE CENTRE


9 CZERWIEC 2007
Temat: ŚWIADCZENIA SOCJALNE W IRLANDII
Wykładowca: Błażej Nowak, EMIGRANT ADVICE
Współpraca: Irena Suchecka i Paula Lally, EMIGRANT ADVICE
Katarzyna Mejger, POSK


23 CZERWIEC 2007
Temat: SYSTEM EDUKACYJNY W IRLANDII
Wykładowca: Catherine Hynes, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Współpraca: Katarzyna Mejger, POSK
Witold Iżycki, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy AmbasadzieRP w Dublinie
Małgorzata Fiedot-Davis, Léargas


APEL O ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE
Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby Polaków zainteresowanych tematyką przedstawioną w ramach programu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wiele osób nie jest zaznajomiona z komputerem i nie będzie w stanie samodzielnie pozyskać materiału z naszej strony internetowej. Stąd prosimy polskie organizacje działające w Irlandii, szczególnie poza Dublinem, o kontakt z nami celem rozwinięcia współpracy w ramach udostępnienia pisemnych wersji seminariów wyżej wspomnianym.


Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag, komentarzy i pomysłów odnośnie projektu do pomysłodawcy i realizatora programu Katarzyny Mejger: info@poskdublin.org, tel. 086 227 92 32.