Jaśminowy wieczór źródeł impresji poetycko-muzycznych, w retrospekcyjnej refleksji obecnej chwili... W majowych ogrodach serc, zapachniał Jaśmin...

Sobota, 11 maja 2013 o godzinie 19.30

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Dublinie, Polska Grupa Korpusów Pokoju, Robinson Kayaks Ireland oraz Wędrowna Grupa Muzyczno-Poetycka HOPS zapraszają na Jaśminowy wieczór źródeł impresji poetycko-muzycznych, w retrospekcyjnej refleksji obecnej chwili ...W majowych ogrodach serc, zapachniał Jaśmin... a w programie między innymi:
- historia POSK Dublin w fotografii,
- 7 lecie WGMP HOPS,
- ciekawostki z działalności Polskiej Grupy Korpusów Pokoju w fotografii,
- pasjonaci wodnych przygód wszelakich, czyli Robinson Kayaks Ireland w fotografii
- oraz wystawa prac artystów plastyków i fotografików: Maja Ryż, Anna Łoniewska, Agnieszka Stój, Łukasz Stój, Piotr Kąkol, Domicjan Art, Robert Żuraw.

Link do wydarzenia na facebooku.