Opowieść o żołnierzu Armii Krajowej

 Pseudonim Weksler. Opowieść o Rudolfie Probście, żołnierzu Armii Krajowej


Rok 2023 powiązany jest z setną rocznicą urodzin Rudolfa Probsta, żołnierza AK, którego utajniona dzialalność wojenna na rzecz Armii Krajowej przyczyniła się do ocalenia wielu istnień. 

Z początkiem roku drukiem ukazała się książka opowiadająca o jego losach. Napisana została we współpracy Lidii Zielonki, pochodzącej z jego rodzinnych stron oraz wnuczki Probsta, Laury Barszczewicz. Książka jest opowieścią o życiu i młodości Rudolfa Probsta, jego pracy tłumacza w siedzibie sanockiego Gestapo oraz o jego późniejszych latach, naznaczonych piętnem prześladowań.

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny zaprasza na wydarzenie ukazujące patriotyczną postawę nieznanego światu bohatera. Towarzyszyć mu będzie promocja książki oraz spotkanie z autorkami, wystawa fotografii, pamiątek oraz dokumentów pochodzących z zasobów IPN, a także prezentacja poświęcona losom Rudolfa Probsta w setną rocznicę jego urodzin.

Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Piątek, 9 czerwca 2023, godz.19:00
 
 


S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!!Wieczór jest współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej